Saturday, 20 July 2013


शारदा विद्या मंदिर गेवराई येथे दिनांक जून 26, 2013 रोजी साजरी करण्यात आली. शाहू महाराज जयंती २०१३. प्रसंगी आपले विचार व्यक्त करताना चि . ढोबळे अविनाश इ.  10 वी.     

No comments:

Post a Comment