Monday, 29 July 2013


आज दिनांक २९ जुलै २०१३ रोजी 'शारदा विद्या मंदिरात स्वामी अश्विनजी स्वामी रामकृष्ण परमहंस मठ, पुणे  यांचे व्याखान आयोजित करण्यात आले होते. त्यांनी प्रशालेतील मुलांना विवेकानांदाच्या अनेक कथा सांगीतल्या. त्यांच्या रसाळ वाणीचे श्रवन करताना विद्यार्थी मंत्रमुग्ध झाले होते . कार्यक्रम प्रसंगी सर्व शिक्षक वृंद उपस्थित होते . 

कार्यक्रमाची कांही क्षणचित्रे 
No comments:

Post a Comment