Monday, 22 July 2013

शारदा विद्या मंदिर, गेवराई नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या कला गुणांना वाव देत असते. प्रशालेतील विद्यार्थ्यांनी रेखाटलेली व्यंगचित्रे मुलांच्या मनांतील विचार व्यक्त करण्याचे प्रभावी साधन आहे या चित्रावरून सिद्ध होते. 
संपर्क :
मुख्याधापक 
 श्री. जगदाळे आर. बी. 
९९२१७४०७४९
०२४४७ २६४०५९ 

No comments:

Post a Comment